Search

Author Archives: administrator

Tytuł: Powroty. Wybór wierszy Jana Darowskiego
Wybór wierszy i opracowanie: Małgorzata Rother-Burek
Wstęp: prof. Florian Śmieja
Opracowanie graficzne: StudioTAK.pl, Joanna Wysocka-Panasiewicz
Rok i miejsce wydania: Racibórz 2008 rok
Wydawca: RaciborskieMedia.pl
Numer ISBN: 978-83-923192-2-2

Tytuł: Niespodziewane żywoty
Autor: Jan Darowski
Opracowanie graficzne: Jan Darowski z wykorzystaniem fresku Catal Huyuk
Rok i miejsce wydania: Londyn 1990 rok
Wydawca: Oficyna poetów i malarzy (The Poets’ and Painters’ Press)
Informacje dodatkowe: Tom poezji opatrzony jest dedykacją: Basi
ISBN: 0 948668 39 3

Archiwum domowe Jana Darowskiego
Opracowanie: Jan Wolski
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
2012 r.

Publikacja Wydawnictwa Uniwersytetu Rzeszowskiego opracowana przez Jana Wolskiego zawiera spis opublikowanych tekstów Jana Darowskiego. Są wśród nich artykuły i utwory literackie, a także rękopisy, maszynopisy i wydruki komputerowe. Można w niej znaleźć również korespondencję poety, dokumenty elektroniczne i księgozbiór. Niektóre z prac załączono jako fotografie – w tym m.in. korespondencję ze Zbigniewem Herbertem i Czesławem Miłoszem.

Unsere
Jan Darowski
Posłowie: Alicja Jakubowska-Ożóg
Wydawnictwo: Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne Fraza
2012 r.

Autobiografia Jana Darowskiego. „Załączam 11 stron komputerowego wydruku książki, którą pisałem w roku 1994. Ma ona prowizoryczny tytuł „UNSERE” i jest o mojej młodości, o drodze z Brzezia do Anglii i o spotkanych ludziach. Stanęło na siódmym rozdziale z powodu udaru i innych kłopotów. Mam zamiar powrócić do tego i daj Boże! rzecz skończyć. Słowa niektóre mogą się zmienić, ale fakty za nimi nie” – Jan Darowski w liście do Małgorzaty Rother-Burek w 1996 r. Autobiografia liczy ostatecznie 175 stron. W 2012 r. otrzymała nominację do Śląskiego Wawrzynu Literackiego.

Tytuł: Drzewo sprzeczki
Autor: Jan Darowski
Opracowanie graficzne: Hanna Wolska-Czachorowska
Rok i miejsce wydania: Londyn 1969 rok
Wydawca: Oficyna poetów i malarzy (The Poets’ and Painters’ Press)
Informacje dodatkowe: Tom poezji opatrzony jest dedykacją: Justynie, Adamowi, Markowi (na potem)

Eseje
Jan Darowski
Posłowie: Jan Wolski
Wydawnictwo: Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne Fraza
2013 r.

„Jan Darowski w swych esejach, głosach polemicznych, tekstach krytycznych podejmuje i rozwija tematy dla niego najważniejsze, takie, które uznać można za miejsca jego duchowego i ideowego zakotwiczenia. Mają zazwyczaj formę pewnej szczególnej opowieści, co pozwala kojarzyć je z prozą. (…) Uznać należy tę cechę prozy za jeden z czarów jego stylu. Eseista bowiem swobodnie porusza się w dalszych i mniej odległych obszarach historycznych i we współczesności. Bliskie są mu różnorodne dziedziny wiedzy, dobrze czuje się w starożytności, która stanowi dla niego nie tylko punkt odniesienia, ale jest czymś żywym i bezpośrednim, choć odległym w czasie, pasjonują go sprawy cywilizacji, rola chrześcijańskiej postawy życiowej, fascynują kwestie funkcjonowania języków, ich struktury i cechy „przekładalności”, istotne są problemy odnoszące się do tożsamości polskiej i człowieczej, ostrej krytyce poddaje doraźną politykę, innymi słowy: porusza się w wielu dziedzinach wiedzy, co świadczy o jego erudycji” – Jan Wolski

Poezje
Jan Darowski
Posłowie: Jan Wolski
2015 r.

Drugi tom z serii „Dzieła Jana Darowskiego” wydawanej przez Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne Fraza w Rzeszowie pod redakcją Jana Wolskiego. Zawiera dzieła Jana Darowskiego: wiersze, eseje i szkice.

W pierwszą rocznicę śmierci Jana Darowskiego przyjechała z Londynu do Polski żona Barbara, aby odwiedzić grób męża w jego rodzinnym Brzeziu nad Odrą. W czasie krótkiego pobytu w Raciborzu odwiedziła siedzibę Towarzystwa Miłośników Ziemi Raciborskiej, gdzie kilka miesięcy wcześniej zorganizowano wieczornicę poezji Jana Darowskiego. W spotkaniu zainicjowanym przez Małgorzatę Rother–Burek uczestniczyła też siostra poety Łucja Bugdol oraz jego serdeczny przyjaciel z lat dzieciństwa i młodości Józef Myśliwiec. Rolę gospodarzy TMZR pełniły Wanda Pietera i Grażyna Płonka.

Relacja: https://raciborz.com.pl/2009/07/19/zona-jana-darowskiego-odwiedzila-raciborz.html

21 czerwca 2011 r. w Raciborzu i Brzeziu gościł prof. Florian Śmieja, bliski przyjaciel Jana Darowskiego. Spotkał się z krewnymi, znajomymi poety i miłośnikami jego twórczości. Profesor przyjechał na zaproszenie firmy Raciborskie Media oraz Małgorzaty Rother–Burek. Uczestniczyli w nim między innymi przedstawiciele Towarzystwa Miłośników Ziemi Raciborskiej, dyrektor MiPBP Małgorzata Szczygielska, dr Sławomir Janowski oraz ksiądz Józef Gawliczek z parafii w Brzeziu.

Relacja: https://raciborz.com.pl/2011/06/21/florian-smieja-wspomina-jana-darowskiego.html

30 września 2011 r. w DK Strzecha odbył się Wieczór Polskiej Poezji w ramach obchodów 85. rocznicy urodzin raciborskiego poety. Program muzyczno-recytatorski zwieńczył koncert Kuby Blokesza. Małgorzata Burek, redaktor prowadząca pismo „Brzeski Parafianin”, zainicjowała szereg działań kulturalnych w celu promowania sylwetki Jana Darowskiego i jego twórczości poetyckiej. Pierwszy głos należał do laureatów konkursu recytatorskiego oraz Klubu Poezji Śpiewanej Atlantyda działającego przy Raciborskim Centrum Kultury pod kierunkiem Ireny Hlubek. Druga część wieczoru poetyckiego rozpoczęła się od nagrodzenia laureatów konkursu recytatorskiego poświęconego utworom Jana Darowskiego.

Relacja: https://raciborz.com.pl/2011/09/30/wieczor-polskiej-poezji-z-janem-darowskim.html

1 2 3 5