Search

Category Archives: Twórczość

Tytuł: Powroty. Wybór wierszy Jana Darowskiego
Wybór wierszy i opracowanie: Małgorzata Rother-Burek
Wstęp: prof. Florian Śmieja
Opracowanie graficzne: StudioTAK.pl, Joanna Wysocka-Panasiewicz
Rok i miejsce wydania: Racibórz 2008 rok
Wydawca: RaciborskieMedia.pl
Numer ISBN: 978-83-923192-2-2

Tytuł: Niespodziewane żywoty
Autor: Jan Darowski
Opracowanie graficzne: Jan Darowski z wykorzystaniem fresku Catal Huyuk
Rok i miejsce wydania: Londyn 1990 rok
Wydawca: Oficyna poetów i malarzy (The Poets’ and Painters’ Press)
Informacje dodatkowe: Tom poezji opatrzony jest dedykacją: Basi
ISBN: 0 948668 39 3

Archiwum domowe Jana Darowskiego
Opracowanie: Jan Wolski
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
2012 r.

Publikacja Wydawnictwa Uniwersytetu Rzeszowskiego opracowana przez Jana Wolskiego zawiera spis opublikowanych tekstów Jana Darowskiego. Są wśród nich artykuły i utwory literackie, a także rękopisy, maszynopisy i wydruki komputerowe. Można w niej znaleźć również korespondencję poety, dokumenty elektroniczne i księgozbiór. Niektóre z prac załączono jako fotografie – w tym m.in. korespondencję ze Zbigniewem Herbertem i Czesławem Miłoszem.

Unsere
Jan Darowski
Posłowie: Alicja Jakubowska-Ożóg
Wydawnictwo: Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne Fraza
2012 r.

Autobiografia Jana Darowskiego. „Załączam 11 stron komputerowego wydruku książki, którą pisałem w roku 1994. Ma ona prowizoryczny tytuł „UNSERE” i jest o mojej młodości, o drodze z Brzezia do Anglii i o spotkanych ludziach. Stanęło na siódmym rozdziale z powodu udaru i innych kłopotów. Mam zamiar powrócić do tego i daj Boże! rzecz skończyć. Słowa niektóre mogą się zmienić, ale fakty za nimi nie” – Jan Darowski w liście do Małgorzaty Rother-Burek w 1996 r. Autobiografia liczy ostatecznie 175 stron. W 2012 r. otrzymała nominację do Śląskiego Wawrzynu Literackiego.

Tytuł: Drzewo sprzeczki
Autor: Jan Darowski
Opracowanie graficzne: Hanna Wolska-Czachorowska
Rok i miejsce wydania: Londyn 1969 rok
Wydawca: Oficyna poetów i malarzy (The Poets’ and Painters’ Press)
Informacje dodatkowe: Tom poezji opatrzony jest dedykacją: Justynie, Adamowi, Markowi (na potem)

Eseje
Jan Darowski
Posłowie: Jan Wolski
Wydawnictwo: Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne Fraza
2013 r.

„Jan Darowski w swych esejach, głosach polemicznych, tekstach krytycznych podejmuje i rozwija tematy dla niego najważniejsze, takie, które uznać można za miejsca jego duchowego i ideowego zakotwiczenia. Mają zazwyczaj formę pewnej szczególnej opowieści, co pozwala kojarzyć je z prozą. (…) Uznać należy tę cechę prozy za jeden z czarów jego stylu. Eseista bowiem swobodnie porusza się w dalszych i mniej odległych obszarach historycznych i we współczesności. Bliskie są mu różnorodne dziedziny wiedzy, dobrze czuje się w starożytności, która stanowi dla niego nie tylko punkt odniesienia, ale jest czymś żywym i bezpośrednim, choć odległym w czasie, pasjonują go sprawy cywilizacji, rola chrześcijańskiej postawy życiowej, fascynują kwestie funkcjonowania języków, ich struktury i cechy „przekładalności”, istotne są problemy odnoszące się do tożsamości polskiej i człowieczej, ostrej krytyce poddaje doraźną politykę, innymi słowy: porusza się w wielu dziedzinach wiedzy, co świadczy o jego erudycji” – Jan Wolski

Poezje
Jan Darowski
Posłowie: Jan Wolski
2015 r.

Drugi tom z serii „Dzieła Jana Darowskiego” wydawanej przez Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne Fraza w Rzeszowie pod redakcją Jana Wolskiego. Zawiera dzieła Jana Darowskiego: wiersze, eseje i szkice.