Search

Category Archives: Wokół Darowskiego

W pierwszą rocznicę śmierci Jana Darowskiego przyjechała z Londynu do Polski żona Barbara, aby odwiedzić grób męża w jego rodzinnym Brzeziu nad Odrą. W czasie krótkiego pobytu w Raciborzu odwiedziła siedzibę Towarzystwa Miłośników Ziemi Raciborskiej, gdzie kilka miesięcy wcześniej zorganizowano wieczornicę poezji Jana Darowskiego. W spotkaniu zainicjowanym przez Małgorzatę Rother–Burek uczestniczyła też siostra poety Łucja Bugdol oraz jego serdeczny przyjaciel z lat dzieciństwa i młodości Józef Myśliwiec. Rolę gospodarzy TMZR pełniły Wanda Pietera i Grażyna Płonka.

Relacja: https://raciborz.com.pl/2009/07/19/zona-jana-darowskiego-odwiedzila-raciborz.html

21 czerwca 2011 r. w Raciborzu i Brzeziu gościł prof. Florian Śmieja, bliski przyjaciel Jana Darowskiego. Spotkał się z krewnymi, znajomymi poety i miłośnikami jego twórczości. Profesor przyjechał na zaproszenie firmy Raciborskie Media oraz Małgorzaty Rother–Burek. Uczestniczyli w nim między innymi przedstawiciele Towarzystwa Miłośników Ziemi Raciborskiej, dyrektor MiPBP Małgorzata Szczygielska, dr Sławomir Janowski oraz ksiądz Józef Gawliczek z parafii w Brzeziu.

Relacja: https://raciborz.com.pl/2011/06/21/florian-smieja-wspomina-jana-darowskiego.html

30 września 2011 r. w DK Strzecha odbył się Wieczór Polskiej Poezji w ramach obchodów 85. rocznicy urodzin raciborskiego poety. Program muzyczno-recytatorski zwieńczył koncert Kuby Blokesza. Małgorzata Burek, redaktor prowadząca pismo „Brzeski Parafianin”, zainicjowała szereg działań kulturalnych w celu promowania sylwetki Jana Darowskiego i jego twórczości poetyckiej. Pierwszy głos należał do laureatów konkursu recytatorskiego oraz Klubu Poezji Śpiewanej Atlantyda działającego przy Raciborskim Centrum Kultury pod kierunkiem Ireny Hlubek. Druga część wieczoru poetyckiego rozpoczęła się od nagrodzenia laureatów konkursu recytatorskiego poświęconego utworom Jana Darowskiego.

Relacja: https://raciborz.com.pl/2011/09/30/wieczor-polskiej-poezji-z-janem-darowskim.html

W dniach 8-9 listopada 2011 r. na Uniwersytecie Rzeszowskim miała miejsce Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Trzeba się trzymać pięknych przyzwyczajeń. Twórczość Jana Darowskiego”, która dotyczyła wspomnienia Jana Darowskiego w 85. rocznicę urodzin i 3. rocznicę śmierci. Sympozjum zorganizowane przez Instytut Filologii Polskiej, Zakład Literatury Polskiej XX Wieku oraz Pracownię Literatury poza Krajem było kolejną konferencją naukową w Rzeszowie poświęcona pisarzom emigracyjnym, wśród których od lat szczególne zainteresowanie budzi londyńska grupa pisarzy „Kontynentów”. Wzruszające było powitanie gości honorowych z Londynu – żony poety Barbary Darowskiej oraz syna Michała. W konferencji udział wzięła także kuzynka poety – Barbara Kalinowska z Białegostoku. Ciepło przywitano również przedstawicielki stron rodzinnych poety, a mianowicie redaktorkę „Brzeskiego Parafianina” – Małgorzatę Rother–Burek oraz przedstawicielkę Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Raciborzu – Małgorzatę Michalczyk.

Relacja: https://raciborz.com.pl/2011/11/22/o-janie-darowskim-w-rzeszowie.html

7 maja 2012 r. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Raciborzu w ramach obchodów 85. rocznicy urodzin Jana Darowskiego odbyła się się sesja naukowa pt. „Możliwość rzeczy niemożliwych. Jan Darowski 1926–2008”. Podczas sesji referaty wygłosili: dr Jan Wolski/Uniwersytet Rzeszowski: „Jan Darowski. Okruchy biograficzne”, prof. dr hab. Andrzej Lam/Uniwersytet Warszawski: „Jak czytałem wiersze Darowskiego do antologii »Opisanie z pamięci«”, mgr Urszula Iżycka/Uniwersytet Wrocławski: „Słowa, słowa / cóż potrafią słowa? Co kryje się »między słowami« wierszy Jana Darowskiego?”, dr hab. prof. UJK Zbigniew Trzaskowski/Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach: „Soliloquia Jana Darowskiego”, dr hab. prof. UR Alicja Jakubowska-Ożóg/Uniwersytet Rzeszowski: „Opisywanie siebie. »Unsere« Jana Darowskiego”, mgr Małgorzata Rother-Burek: „Związki Jana Darowskiego z »Brzeskim Parafianinem«”, dr hab. prof. UR Zenon Ożóg/Uniwersytet Rzeszowski: „O gatunkach w liryce Jana Darowskiego”, dr Magdalena Rabizo–Birek/Uniwersytet Rzeszowski: „Wokół »wierszy wimbledońskich« Jana Darowskiego”.

Relacja: https://raciborz.com.pl/2012/05/08/ogolnopolska-sesja-poswiecona-janowi-darowskiemu-wideo.html

Regionalny Konkurs Literacki i Multimedialny był ostatnim punktem obchodów 85. rocznicy urodzin Jana Darowskiego. Na początku uroczystości wręczenia nagród 19 czerwca 2012 r. w siedzibie Towarzystwa Miłośników Ziemi Raciborskiej powitano rodzeństwo poety Jana Darowskiego – Łucję i Kazimierza Darowskich. Następnie laureatki pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach – Magda Koszorz, Martyna Lampka, Justyna Ciszek i Aleksandra Szyra – zaprezentowały widzom swoje prace. Inicjatorka obchodów rocznicy urodzin poety, Małgorzata Rother-Burek, jednemu z uczestników wręczyła także zdjęcie z Wieczoru Poezji Polskiej, który również poświęcony był twórczości tego poety. Bartosz Raczkowski, bo o nim mowa, zajął wówczas pierwsze miejsce w konkursie recytatorskim.

Relacja: https://raciborz.com.pl/2012/06/19/nagrodzeni-za-upowszechnianie-poezji-jana-darowskiego.html

3 kwietnia 2017 r. w siedzibie Towarzystwa Miłośników Ziemi Raciborskiej odbył się wieczorek poświęcony spuściźnie literackiej Jana Darowskiego. Spotkanie prowadziła Małgorzata Rother-Burek – nauczycielka i była dyrektor SP nr 4 w Brzeziu, lokalna patriotka, była radna miasta i powiatu, redaktor prowadząca pisma „Brzeski parafianin”, krzewicielka rodzimej kultury, która przez kilkanaście lat przyjaźniła się z Janem Darowskim i była jedną z pierwszych osób przywracających w Raciborzu pamięć o poecie. Przypomniała ona sylwetkę Jana Darowskiego, natomiast członkinie TMZR przeczytały jego wiersze. Uczestnicy spotkania obejrzeli również prezentację przedstawiającą życie poety.

Relacja: https://raciborz.com.pl/2017/04/03/wieczorek-poswiecony-spusciznie-literackiej-jana-darowskiego.html

12 maja 2017 r. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Raciborzu odbyło się sympozjum naukowe poświęcone Janowi Darowskiemu. Adam Darowski, syn Jana Darowskiego, na wstępie swojego przemówienia przyznał: „kiedy dowiedziałem się, że mam tutaj zabrać głos, zastanawiałem się, o czym mogę powiedzieć. Analizy wierszy się nie podejmę, ale wyszperałem trochę albumów ze zdjęciami i pomyślałem, że mogę się nimi podzielić i opowiedzieć coś, o czym zwyczajnie tutaj w Raciborzu nie wiecie… O zwykłym życiu rodzinnym Jana Darowskiego w Londynie”. Dr hab. prof. UR Alicja Jakubowska-Ożóg z Uniwersytetu Rzeszowskiego przedstawiła referat „Jana Darowskiego wspomnienia o wojnie. Wybrane wątki”. Prof. dr hab. Marian Kisiel z Uniwersytetu Śląskiego natomiast omawiał ciekawie zagadnienie w referacie „W środku i na zewnątrz. O poezji Jana Darowskiego”. Mgr Małgorzata Rother-Burek wygłosiła natomiast prelekcję pt. „Są biegi, w których wygrywa ostatni – związki Jana Darowskiego z Raciborzem/Brzeziem”.

Relacja: https://raciborz.com.pl/2017/05/15/jan-darowski-malo-znany-konferencja-naukowa-o-poecie-z-brzezia.html

16 grudnia 2016 r. odbyła się krótka uroczystość związana z nadaniem rondu imienia Jana Darowskiego. Przy rondzie przy ul. Rybnickiej, Markowickiej i S. Drzewieckiego spotkali się ci, którzy przez lata dbali o pamięć o poecie. Z inicjatywą takiego upamiętnienia poety wyszło wydawnictwo Raciborskie Media oraz Małgorzata Rother-Burek – wieloletnia przyjaciółka Jana Darowskiego i swego rodzaju rzeczniczka jego twórczości w regionie, który do końca życia uważał za swoją małą ojczyznę. W uzasadnieniu wyboru miejsca upamiętnienia napisano: „Lokalizacja wskazanego we wniosku ronda bardzo wymownie wiąże się z postacią poety. Występuje bowiem na drodze z Brzezia do Raciborza, w bezpośrednim sąsiedztwie dawnej granicy pomiędzy Raciborzem a Brzeziem (zaledwie kilkadziesiąt metrów od tablicy z nazwą dzielnicy Brzezie). Ponadto od ronda wychodzą cztery drogi, które prowadzą w różne strony: na Śląsk, ziemię opolską czy Republikę Czeską, symbolicznie przypominając, iż człowiek może podążać w różne strony świata”. W spotkaniu oprócz pomysłodawców nadania imienia wzięli również: ówczesny prezydent miasta Mirosław Lenk i starosta raciborski Ryszard Winiarski, dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Raciborzu Małgorzata Szczygielska oraz mieszkańcy Brzezia z przyjaciółką poety z dzieciństwa na czele – Heleną Burek.

Relacja: https://raciborz.com.pl/2016/12/16/o-darowskim-przy-jego-rondzie.html