Search

Miejsce (nie)powrotu. O wyobraźni i poezji Jana Darowskiego

Katarzyna Niesporek/Uniwersytet Śląski w Katowicach – Tematy i konteksty (2020)

Tematem artykułu jest interpretacja wierszy Jana Darowskiego, które wskazują na problem niemożności powrotu poety do rodzinnego miasta – Brzezia nad Odrą. Choć symbolicznie zamyka on drzwi do przestrzeni, w której kiedyś żył, nadal trzyma klucz, jakby zostawiał sobie szansę na zmianę swojej decyzji. Boi się, że otworzy w ten sposób przestrzenie, do których nie chce wejść, zatem bada naturę klucza i początkowo próbuje się go pozbyć. Kiedy mu się nie udaje zapomnieć o kluczu, udowadnia jego nieporęczność i niefunkcjonalność. Autor „Drzewa sprzeczki” ostatecznie używa go w inny sposób – dla zabezpieczenia wspomnień o swoim miejscu urodzenia i dzieciństwa. Zamykając je poprzez metaforyczne „obracanie” klucza, stara się je chronić – jako swoją arkadię – przed „zaśmiecaniem”.

Więcej: https://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_15584_tik_2020_20/c/1474-1396.pdf

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*