Search

Obchody 85. rocznicy urodzin poety Jana Darowskiego

Firma Raciborskie Media, wydawca pisma „Brzeski Parafianin” z inicjatywy redaktor prowadzącej – Małgorzaty Burek, organizuje „Obchody 85. rocznicy urodzin Jana Darowskiego, poety ziemi raciborskiej”.

W ramach obchodów 85. rocznicy urodzin Jana Darowskiego, poety ziemi raciborskiej zaplanowano:

1. Konkurs recytatorski poświęcony utworom Jana Darowskiego dla młodzieży gimnazjum, wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych oraz osób dorosłych, organizowany przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną im. Ryszarda Kincla w Raciborzu. Termin: kwiecień 2011 – wrzesień 2011.

2. Spotkanie z prof. Florianem Śmieją zorganizowane w Raciborzu przez Raciborskie Media oraz redakcję pisma „Brzeski Parafianin”, podczas którego poeta odwiedzi w Brzeziu mogiłę swego przyjaciela z okresu tworzenia londyńskiej grupy „Kontynenty” – Jana Darowskiego. Florian Śmieja – jeden z najwybitniejszych iberystów, poeta, tłumacz, profesor University of Western Ontario w Kanadzie, uniwersytetów Londyńskiego, Wrocławskiego i Opolskiego. Termin: maj 2011 (uzależniony od terminu przyjazdu prof. na Śląsk).

3. „Wieczór Polskiej Poezii”  impreza propagująca wśród młodzieży polską poezję w tym twórczość i sylwetkę Jana Darowskiego – poety z Raciborza.
Podczas imprezy wystąpią m.in. laureaci konkursu literackiego MiPBP oraz.. koncertowa niespodzianka (wkrótce szczegóły koncertu) . Termin: 30 września 2011, godz. 17:00 Sala Widowiskowa „Strzecha”

4. Konkurs literacki organizowany przez TMZR, którego tematem będą: 1. esej do wybranego wiersza Jana Darowskiego; 2. prezentacja multimedialna promująca życie i twórczość poety Jana Darowskiego. Termin: wrzesień 2011 – grudzień 2011.

5. Konferencja Naukowa w Rzeszowie organizowana przez Zakład Literatury Polskiej XX wieku Uniwersytetu Rzeszowskiego na temat: „Trzeba się trzymać pięknych przyzwyczajeń – Twórczość Jana Darowskiego”.  Udział w konferencji wezmą m.in. Dyrektor MiPBP w Raciborzu – Małgorzata Szczygielska oraz redaktor prowadząca pisma „Brzeski Parafianin” Małgorzata Burek, która wygłosi referat na konferencji). Termin: 8-9 listopad 2011.

6. Sesja popularno – naukowa poświęcona zwieńczeniu i podsumowaniu obchodów „85. rocznicy urodzin Jana Darowskiego” organizowana przez MiPBP w Raciborzu z wykorzystaniem nawiązanych kontaktów z Uniwersytetem Rzeszowskim. Termin: I kwartał 2012.

Sponsorzy „Obchodów 85. rocznicy urodzin poety Jana Darowskiego, poety ziemi raciborskiej”:


Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*