Search

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Trzeba się trzymać pięknych przyzwyczajeń. Twórczość Jana Darowskiego” w Rzeszowie

W dniach 8-9 listopada 2011 r. na Uniwersytecie Rzeszowskim miała miejsce Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Trzeba się trzymać pięknych przyzwyczajeń. Twórczość Jana Darowskiego”, która dotyczyła wspomnienia Jana Darowskiego w 85. rocznicę urodzin i 3. rocznicę śmierci. Sympozjum zorganizowane przez Instytut Filologii Polskiej, Zakład Literatury Polskiej XX Wieku oraz Pracownię Literatury poza Krajem było kolejną konferencją naukową w Rzeszowie poświęcona pisarzom emigracyjnym, wśród których od lat szczególne zainteresowanie budzi londyńska grupa pisarzy „Kontynentów”. Wzruszające było powitanie gości honorowych z Londynu – żony poety Barbary Darowskiej oraz syna Michała. W konferencji udział wzięła także kuzynka poety – Barbara Kalinowska z Białegostoku. Ciepło przywitano również przedstawicielki stron rodzinnych poety, a mianowicie redaktorkę „Brzeskiego Parafianina” – Małgorzatę Rother–Burek oraz przedstawicielkę Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Raciborzu – Małgorzatę Michalczyk.

Relacja: https://raciborz.com.pl/2011/11/22/o-janie-darowskim-w-rzeszowie.html

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*