Search

Poeci „Kontynentów”

O poetach londyńskiej grupy „Kontynenty” do której sam należałem, pisze się ostatnio w Polsce sporo. Powstawały prace naukowe o poszczególnych jej członkach, drukowano eseje krytyczne i recenzje, wydano kilka tomików ich wierszy.

Najwcześniej zawitał w Polsce Jerzy Sito, bo wrócił z emigracji i osiedlił się w Warszawie. Od wielu lat obecna jest twórczość Bolesława Taborskiego, teatrologa, poety i tłumacza, długoletniego spikera BBC. Do swego pokaźnego dorobku dodał niedawno przekład teatru Karola Wojtyły na angielski. Często przyjeżdża do Polski z Anglii Adam Czerniawski, poeta, krytyk i tłumacz. Wydał tu kilka zbiorów poezji w świecie anglosaskim znany jest jako tłumacz i edytor współczesnej poezji polskiej zwłaszcza zaś utworów Tadeusza Różewicza, którego teatr również lansuje po angielsku.
Także teksty Zygmunta Ławrynowicza ukazały się w czasopismach i osobnych wydaniach. Mieszkający obecnie w kanadyjskim Vancouver polonista Bogdan Czaykowski w zeszłym roku wreszcie przedstawił się polskiemu czytelnikowi retrospektywnym zbiorem poezji „Wiatr z innej strony” (Znak 1990). W Znaku też, wcześniej, wydał „Wiersze wybrane” zamieszkały w Teksasie ks. Janusz Ihnatowicz.
Nie uczynił tego dotychczas, oprócz sporadycznych wystąpień w „Odrze” i „Więzi”, londyńczyk, Jan Darowski, z zawodu drukarz. Urodzony w 1926 w Brzeziu nad Odrą na Górnym Śląsku debiutował tomem wierszy „Drzewo sprzeczki” (Londyn, 1969). Po długim milczeniu w 1990 wydał tom „Niespodziewane żywoty”.
Darowski pilnie śledzi współczesnych poetów: z polskich fascynował go Miron Białoszewski. Jest poetą oryginalnym, myślącym, nieufnym wobec cywilizacji, wietrzącym obcość między ludźmi, lubiącym rozprawiać się z tabu. Jest również znakomitym tłumaczem poezji na angielski.
Odwiedziłem go teraz w listopadzie w Londynie i przywiozłem na jego ziemię próbki jego niepospolitego talentu, zanim pojawił się w Polsce wybór wierszy poety.

Florian Śmieja, Poeci „Kontynentów”,Przegląd Tygodniowy, nr 11(259), 15 marca 1987r. W-wa

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*