Search

Wizyta żony Jana Darowskiego w Raciborzu

W pierwszą rocznicę śmierci Jana Darowskiego przyjechała z Londynu do Polski żona Barbara, aby odwiedzić grób męża w jego rodzinnym Brzeziu nad Odrą. W czasie krótkiego pobytu w Raciborzu odwiedziła siedzibę Towarzystwa Miłośników Ziemi Raciborskiej, gdzie kilka miesięcy wcześniej zorganizowano wieczornicę poezji Jana Darowskiego. W spotkaniu zainicjowanym przez Małgorzatę Rother–Burek uczestniczyła też siostra poety Łucja Bugdol oraz jego serdeczny przyjaciel z lat dzieciństwa i młodości Józef Myśliwiec. Rolę gospodarzy TMZR pełniły Wanda Pietera i Grażyna Płonka.

Relacja: https://raciborz.com.pl/2009/07/19/zona-jana-darowskiego-odwiedzila-raciborz.html

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*