Search

Wojna we wspomnieniach Jana Darowskiego

Alicja Jakubowska-Ożóg/Uniwersytet Rzeszowski – Dydaktyka Polonistyczna (2018)

Artykuł omawia wzajemną interpretację biografii i literatury. Przedmiotem analizy jest biografia Jana Darowskiego, pisarza związanego przez wiele lat z grupą literacką „Kontynenty”. Przeszłość przywołana we wspomnieniach Darowskiego ma strukturę hierarchiczną – obok dłuższych odcinków czasowych, stanowiących ramy dla opowiadań, pojawiają się odcinki krótsze (np. wydarzenia mierzone w dniach, tygodniach, miesiącach), które uzupełniane są istotnymi dla autora epizodami. Biografia Darowskiego ukazuje tragedię ludzi, którzy podobnie jak pisarz uwikłali się w historię i stali się właściwym kontekstem dla interpretacji sensów zawartych w jego utworach.

Więcej: https://repozytorium.ur.edu.pl/bitstreams/17a2c013-9bc2-464a-9c12-c1fc78e4270f/download

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*