Search

Żywe ryby na piasku. Poeci londyńskich „Kontynentów

Jerzy Sikora (2019 r.)

Książka zawiera biografie i twórczość poetów londyńskich „Kontynentów”: Andrzeja Buszy, Bogdana Czaykowskiego, Adama Czerniawskiego, Floriana Śmieji i Jana Darowskiego. Stanowili oni szczególną grupę literacką, która jako pierwsza w dziejach polskiej literatury dojrzewała i debiutowała na obczyźnie – w Londynie na przełomie lat 50. i 60. ubiegłego wieku. – Czesław Miłosz uważał, że pierwszą książką, jaką powinni wydać, jest nie antologia wierszy, ale antologia biografii. Tragicznych, ale fascynujących biografii (…). Poeci londyńskich „Kontynentów” – nie wszyscy już w sensie fizycznym, ale poprzez swoją twórczość – nadal żyją, a ta książka ma jeszcze dodatkowo ożywić recepcję i znajomość ich poezji wśród, zwłaszcza młodych, czytelników i miłośników literatury w Polsce – pisze Jerzy Sikora.

Małe eseje. Jan Darowski
Martyna Wrońska/Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach – Studia Filologiczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego (2018)

Artykuł odnosi się do życia i twórczości pisarza, krytyka literackiego Jana Darowskiego. Przywołane w nim zostają wybrane tytuły z drugiego rozdziału „Esejów” pod redakcją Jana Wolskiego, tytułowych „Małych Esejów”. Zostają poddane ogólnej analizie oraz zestawione ze sobą w określonym porządku. W zestawieniu stanowią przekrojowy wycinek twórczości Darowskiego, przybliżając niektóre właściwości jego esejów.

 

Więcej: https://studiafilologiczne.ujk.edu.pl/sf/download/Martyna%20Wro%C5%84ska.pdf?tennumer=310

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*